Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai bước đầu thành lập chỉ vỏn vẹn với 14 cái máy tính cũ.
Thời buổi ban đầu sơ khai chỉ có thế Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai năm 2003

Chổ ghi danh Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai năm 2003
Học viên khoá đầu tiên vào tháng 9 năm 2003 với 3 người 1 máy học rất say sưa, còn giáo viên LÊ VĂN TIẾN lần đầu tiên đứng lớp sợ quá không dám nhìn xuống lớp chỉ cấm đầu vào bản vừa viết vừa nói.