Giáo vụ Nguyễn Thị Hoài Thanh (trái) cùng cô Thu trường cấp 2-3 Nguyễn Du (phải) ngồi chính diện đang giao lưu cùng các bạn học viên Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai
Cô Thu trường cấp 2-3 Nguyễn Du giao lưu cùng các bạn học viên Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai