Thầy Võ Đức Bình (dạy Tin Học A-B-Lập Trình) trao phần thưởng cho học viên đạt điểm cao trong kỳ thi CCQG A-B  năm 2004 tại Trung Tâm Đào Tạo Tin Học - Ngoại Ngữ - Kinh Tế - Ôn luyện thi đại học Sao Mai

Thu (giáo viên Vật Lý trường cấp 2-3 Nguyễn Du) trao phần thưởng cho học viên đạt điểm cao trong kỳ thi CCQG A-B năm 2004 tại Trung Tâm Đào Tạo Tin Học - Ngoại Ngữ - Kinh Tế - Ôn luyện thi đại học Sao Mai

Thầy Phan Ngọc Đông (giáo viên Tin học A-B-Mạng-Lập trình) trao phần thưởng cho học viên đạt điểm cao trong kỳ thi CCQG A-B năm 2004 tại Trung Tâm Đào Tạo Tin Học - Ngoại Ngữ - Kinh Tế - Ôn luyện thi đại học Sao Mai