TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAO MAI ĐANG CẦN TUYỂN DỤNG

Cộng tác viên làm việc bán thời gian.

Đối tượng: Tất cả mọi người có nhu cầu làm việc thêm, làm ngoài giờ.

Cách thức: làm mọi nơi mọi lúc, lúc nào bạn rãnh, lúc nào bạn có cơ hội.

Công việc: Giới thiệu chương trình đào tạo mà Trung tâm đã đăng trên web:
http://www.saomai.edu.vn/
http://www.soisangtuonglai.edu.vn/

Cho mọi người có nhu cầu học tập và phát triển bản thân.
- Cứ giới thiệu được 1 người đi học bạn có ngay 10% học phí môn đó

Hãy cộng tác với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Đăng ký tại: daotaosaomai@gmail.com