Một buổi học nữa khá ấn tượng và rất nhiều niềm vui, nhiều bạn đã xúc động và khóc trong lớp học, lớp học là một điều thú vị cho các bạn sinh viên Đà lạt, Cảm ơn Thầy HUỲNH NGỌC TRỤ đã không ngại đường xa từ TP HCM lên với SV Đà Lạt, lấy lại cái gốc, lấy lại niềm vui và động lực học chuẩn Tiếng Anh mà không mấy người học biết mình học tiếng anh bao nhiêu năm nhưng có chuẩn và hay không?