THÔNG BÁO LỊCH ÔN VÀ THI CCQG TIN HỌC A-B

Lịch thi: dự kiến thi vào ngày 04/05/2014

Lịch ôn:

  • Ôn thi Tin A: 3/5/7 Từ 17h30 - 19h bất đầu từ nay cho đến ngày thi.
  • Ôn thi Tin B: 2/4/6 Từ 19h30 - 21h bất đầu từ hôm nay cho đến ngày thi.

Lệ Phí ôn + thi: 


  • Học viên Trung Tâm: 350 000 VNĐ
  • Học viên Ngoài: 400 000 VNĐ