Đây là địa điểm liên kết đào tạo tại TP HCM của Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai, các học viên đăng ký ghi danh và học tại đây, với đầy đủ sự tiện nghi và tiện lợi cho học tập.