LUYỆN THI ĐẠI HỌC CẤP TỐC 2014:
NHANH TAY ĐĂNG KÍ ĐỂ HƯỞNG NHIỀU ƯU ĐÃI THÔI NÀO...
THAM KHẢO VÀ ĐĂNG KÍ TẠI Webhttp://www.soisangtuonglai.edu.vn/luyen-thi-dhai-hoc
HOẶC QUA SỐ: 0633 553131 - 0633 55 3333 - 0978 957 844 - 01212 39 79 88
HÌNH ẢNH LỚP HỌC NGÀY 12/06/2014.
Sắp thi Đại Học rồi...
Sẽ đậu Đại Học...
Nghe cô giảng
Mỗi người 1 suy nghĩ...
 Ghi Chép
 Cùng học nhé...
Cô Vy ( Giáo viên Luyện thi môn Văn học)