LUYỆN THI ĐẠI HỌC CẤP TỐC 2014:
 KHAI GIẢNG.......KHAI GIẢNG NGÀY: 06/06/2014
BẮT ĐẦU ÔN THI : 09/06/2014
NHANH TAY ĐĂNG KÍ ĐỂ HƯỞNG NHIỀU ƯU ĐÃI THÔI NÀO...
THAM KHẢO VÀ ĐĂNG KÍ TẠI  Webhttp://www.soisangtuonglai.edu.vn/luyen-thi-dhai-hoc
HOẶC QUA SỐ: 0633 553131 - 0633 55 3333 - 0978 957 844 - 01212 39 79 88
HÌNH ẢNH KHAI GIÁNG NGÀY 06/06/2014
Chăm chú nào...
 Chờ thầy...

Biết thời khóa biểu các bạn quay ngang quay dọc bàn tán thế này đây...
Anh em ta là 1 Gia Đình 
 Giao lưu ( Các bạn Nam hăng hái thế???)
 Ý Kiến..
Chút Ngọt Cho Buổi Khai Giảng Thêm " Ấm"
NHANH TAY ĐĂNG KÍ ĐỂ HƯỞNG NHIỀU ƯU ĐÃI THÔI NÀO...
THAM KHẢO VÀ ĐĂNG KÍ TẠI  Webhttp://www.soisangtuonglai.edu.vn/luyen-thi-dhai-hoc
HOẶC QUA SỐ: 0633 553131 - 0633 55 3333 - 0978 957 844 - 01212 39 79 88

HÌNH ẢNH KHAI GIÁNG NGÀY 06/06/2014