Chiều nay học Lớp KẾ TOÁN TỔNG HỢP lúc 13h30 nha cả nhà!!!
Các bạn đi học nhớ mang theo máy tính xách tay để học cho dễ nha.
Còn ai muốn đăng ký học lớp này không???
Hạn chót đăng ký trong ngày hôm nay nhé!!!