Chiêu sinh lớp TIN HỌC A khai giảng ngày 04/09/2014
LỚP ÔN THI ANH VĂN A,B THI NGÀY 15/09
(đăng ký thi, nộp hồ sơ thi ngay từ bây giờ gồm 3 tấm hình 3x4 và 1 CMND photo)
Mọi chi tiết liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai - 71 Phù Đổng Thiên Vương
ĐT:0633 55 3333 - 0978 971 050