Vẫn còn cơ hội cho các bạn muốn tham gia lớp học này, đăng ký ngay TRONG TUẦN NÀY nhé các bạn.