Lớp KẾ TOÁN TỔNG HỢP với CHUYÊN GIA KẾ TOÁN ĐẾN TỪ DOANH NGHIỆP.... Các bạn sẽ rất hào hứng với những kiến thức thực tiễn được chuyên gia truyền đạt :)

Giáo viên là chuyên gia kế toán, chuyên về các lĩnh vực Kiểm Toán, Báo Cáo Thuế, Kế Toán, Tư Vấn Doanh Nghiệp, Định Giá, Đào Tạo... Với trên 10 Năm kinh nghiệm, đảm bảo sẽ mang đến cho các bạn những tiết học bổ ích, chất lượng và thực tiễn nhất.

 Chiêu sinh lớp kế toán tổng hợp khóa 06/06/2023 tại Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai

Kế Toán Tổng Hợp

Đăng ký học lớp Kế Toán Tổng Hợp tại Sao Mai

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:


"KẾ TOÁN TỔNG HỢP"


(Khóa đào tạo Ngắn hạn về Kế toán; từ Căn bản đến Nâng cao)


1. ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN


Sinh viên các trường ĐH, CĐ và TC thuộc khối ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp, Kinh tế, Ngoại ngữ, Tin học,... và Nhân viên, Cán bộ quản lý các doanh nghiệp cần hiểu biết về Kế toán để làm Kế toán hoặc quản lý tại các doanh nghiệp, đơn vị.

2. MỤC ĐÍCH CỦA KHÓA HỌC


Trang bị cho học viên những kiến thức từ Cơ bản đến Nâng cao về Kế toán doanh nghiệp; Hướng dẫn học viên tổ chức chứng từ, định khoản và ghi sổ kế toán theo từng phần hành theo mô phỏng số liệu thực tế tại các doanh nghiệp; Học viên tốt nghiệp khóa học đủ năng lực và kỹ năng để đảm nhiệm công tác kế toán tại các doanh nghiệp theo từng phần hành hoặc làm tổng hợp số liệu kế toán.

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP


Phương pháp giảng dạy thực tế, sinh động, truyền kinh nghiệm làm việc; Phòng học máy lạnh & thiết bị dạy học hiện đại; Hỗ trợ nghiệp vụ cho học viên sau khi đã tốt nghiệp đi làm.

4. HỌC PHÍ KHÓA HỌC: 3.500.000 đ/khóa/học viên (Đã bao gồm tài liệu học tập bản quyền)


5. NỘI DUNG KHÓA HỌC (Thời gian 48 tiết )


Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN


1.1. Kế toán & vai trò của Kế toán trong doanh nghiệp, tổ chức. 


1.2. Đối tượng nghiên cứu của Kế toán. 


1.3. Phân loại Tài sản – Nguồn vốn. 


1.4. Chứng từ kế toán và xử lý. 


1.5. Tài khoản kế toán và định khoản. 


1.6. Tổ chức hệ thống sổ kế toán. 


1.7. Bài tập vận dụng theo thực tế.


Chương 2: KẾ TOÁN PHẦN HÀNH TIỀN MẶT, TIỀN GỬI NGÂN HÀNG


2.1. Những vấn đề chung. 


2.2. Hướng dẫn định khoản. 


2.3. Bài tập vận dụng theo thực tế. 


2.4.Hướng dẫn ghi sổ kế toán trên sổ sách mô phỏng thực tế.


Chương 3: KẾ TOÁN PHẦN HÀNH NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ - DỤNG CỤ 


3.1. Những vấn đề chung. 


3.2. Hướng dẫn định khoản. 


3.3. Bài tập vận dụng theo thực tế. 


3.4. Hướng dẫn quản lý chi tiết vật tư. 


3.5.Hướng dẫn ghi sổ kế toán trên sổ sách mô phỏng thực tế.


Chương 4: KẾ TOÁN PHẦN HÀNH VỀ TSCĐ, BĐS ĐẦU TƯ & ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH


4.1. Những vấn đề chung. 


4.2. Hướng dẫn định khoản. 


4.3. Hướng dẫn tính toán khấu khao TS. 


4.4. Bài tập vận dụng theo thực tế. 


4.5. Hướng dẫn quản lý chi tiết TSCĐ 


4.6.Hướng dẫn ghi sổ kế toán trên sổ sách mô phỏng thực tế.


Chương 5: KẾ TOÁN PHẦN HÀNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 


5.1. Những vấn đề chung. 


5.2. Hướng dẫn định khoản. 


5.3. Hướng dẫn tính lương và các khoản trích theo lương.


5.4.Hướng dẫn ghi sổ kế toán trên sổ sách mô phỏng thực tế.


Chương 6: KẾ TOÁN PHẦN HÀNH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM


6.1. Những vấn đề chung 


6.2. Hướng dẫn tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm. 


6.3. Hướng dẫn định khoản kế toán 


6.4.Hướng dẫn ghi sổ kế toán trên sổ sách mô phỏng thực tế.


Chương 7: KẾ TOÁN PHẦN HÀNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH


7.1. Những vấn đề chung. 


7.2. Hướng dẫn cách tính kết quả KD. 


7.3. Hướng dẫn định khoản kế toán. 


7.4.Hướng dẫn ghi sổ kế toán trên sổ sách mô phỏng thực tế.


Chương 8: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH


8.1. Những vấn đề chung 


8.2.Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính theo mô phỏng thực tế.


Đánh giá kết quả: Kiểm tra, Xếp loại & Cấp CHỨNG CHỈ KHÓA HỌC - CHỨNG CHỈ QUỐC GIA, Có giá trị toàn quốc và vĩnh viễn!