Đăng ký lớp TIN HỌC B nào các bạn! Lớp dự kiến khai giảng vào ngày 20/08/2014.
Các bạn nhanh chóng đến Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai 71 Phù Đổng Thiên Vương 
Hoặc gọi điện thoại số: 0633 55 3333 - 0978 971 050 để đăng ký ngay bây giờ nhé.