THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIN HỌC, NGOẠI NGỮ
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tin học, ngoại ngữ của học sinh, sinh viên và người đang đi làm trung tâm SAO MAI thông báo chiêu sinh các lớp Tin học, ngoại ngữ sau:
- LỚP ANH VĂN A: Khai giảng ngày  08/10/2014 (dự kiến)
- LỚP ANH VĂN B: Khai giảng ngày  10/10/2014 (dự kiến)
- LỚP TIN A           : Khai giảng ngày  09/10/2014 (dự kiến)
- LỚP TIN B           : Khai giảng ngày 13/10/2014 (dự kiến)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm đào tạo SAO MAI
Đ/c: 71 Phù Đổng Thiên Vương - Đà Lạt - Lâm Đồng.
ĐT: 0633 55 3333 - 0978 971 050 - 01212 971 050