Tặng cả nhà mẫu chuyện vui vui, chúc tất cả các chị, các mẹ, các em thật vui ngày 20/10 đầy ý nghĩa.
"Mẹ là xiu nhưn" - Những dấu hiệu chứng tỏ mẹ chắc chắn là một siêu nhân


Chúc Cả Nhà một tuần làm việc vui vẻ!!!

Best regards!