Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo

ico_fb
Tác giả người Canada T. Harv Eker đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi điều gì làm nên sự khác nhau giữa người giàu thông qua cuốn sách "Bí mật tư duy triệu phú".
Người giàu tin rằng: Tôi tạo ra cuộc đời của chính mình. Người nghèo thì nghĩ: Cuộc sống toàn những điều bất ngờ xảy đến với mình.
Người giàu tin rằng: Tôi tạo ra cuộc đời của chính mình. Người nghèo thì nghĩ: Cuộc sống toàn những điều bất ngờ xảy đến với mình.
Người giàu tham gia trò chơi tiền bạc để thắng. Người nghèo tham gia trò chơi tiền bạc với hy vọng không thua.
Người giàu tham gia trò chơi tiền bạc để thắng. Người nghèo tham gia trò chơi tiền bạc với hy vọng không thua.
Người giàu quyết tâm làm giàu, còn người nghèo chỉ đơn giản là muốn giàu có.
Người giàu quyết tâm làm giàu, còn người nghèo chỉ đơn giản là muốn giàu có.
Người giàu nghĩ lớn, người nghèo suy nghĩ vụn vặt.
Người giàu nghĩ lớn, người nghèo suy nghĩ vụn vặt.
Người giàu tập trung vào những cơ hội. Người nghèo nhìn đâu cũng thấy trở ngại.
Người giàu tập trung vào những cơ hội. Người nghèo nhìn đâu cũng thấy trở ngại.
Thái độ với những người người giàu có và thành công: người giàu thì ngưỡng mộ, còn người nghèo lại phẫn nộ.
Thái độ với những người người giàu có và thành công: người giàu thì ngưỡng mộ, còn người nghèo lại phẫn nộ.
Người giàu kết thân với những người tích cực và thành công, còn người nghèo lại qua lại với những người thất bại và tiêu cực.
Người giàu kết thân với những người tích cực và thành công, còn người nghèo lại qua lại với những người thất bại và tiêu cực.
Người giàu sẵn sàng tôn vinh con người và giá trị của mình. Người nghèo lại có ác cảm với việc bán hàng và quảng bá.
Người giàu sẵn sàng tôn vinh con người và giá trị của mình. Người nghèo lại có ác cảm với việc bán hàng và quảng bá.
Người giàu cho rằng vấn đề chỉ là chuyện nhỏ, tự tin xử lý. Người nghèo chùn bước trước khó khăn, trầm trọng hóa vấn đề.
Người giàu cho rằng vấn đề chỉ là chuyện nhỏ, tự tin xử lý. Người nghèo chùn bước trước khó khăn, trầm trọng hóa vấn đề.
Người giàu là những người rất biết đón nhận. Người nghèo không biết đón nhận.
Người giàu là những người rất biết đón nhận. Người nghèo không biết đón nhận.
Về chuyện trả công: Người giàu muốn được trả dựa trên kết quả. Người nghèo chọn cách trả theo thời gian.
Về chuyện trả công: Người giàu muốn được trả dựa trên kết quả. Người nghèo chọn cách trả theo thời gian.
Người giàu muốn đạt được cả 2 thứ: Hạnh phúc và Thành công. Người nghèo cho rằng chỉ có được 1 trong 2.
Người giàu muốn đạt được cả 2 thứ: Hạnh phúc và Thành công. Người nghèo cho rằng chỉ có được 1 trong 2.
Người giàu tập trung vào tổng tài sản (bao gồm nhà cửa, xe cộ, đất đai,…). Người nghèo chỉ quan tâm tới thu nhập từ làm việc.
Người giàu tập trung vào tổng tài sản (bao gồm nhà cửa, xe cộ, đất đai,…). Người nghèo chỉ quan tâm tới thu nhập từ làm việc.
Người giàu quản lý tiền bạc hợp lý. Người nghèo không biết cách quản lý tiền bạc.
Người giàu quản lý tiền bạc hợp lý. Người nghèo không biết cách quản lý tiền bạc.
Người giàu khiến cho đồng tiền phải làm việc vất vả vì mình, lãi mẹ đẻ lãi con. Còn người nghèo làm việc vất vả để kiếm tiền.
Người giàu khiến cho đồng tiền phải làm việc vất vả vì mình, lãi mẹ đẻ lãi con. Còn người nghèo làm việc vất vả để kiếm tiền.
Người giàu dù e sợ vẫn hành động. Người nghèo để nỗi sợ hãi chế ngự mình.
Người giàu dù e sợ vẫn hành động. Người nghèo để nỗi sợ hãi chế ngự mình.
Người giàu không ngừng học hỏi và phát triển. Người nghèo nghĩ rằng họ đã biết hết tất cả.
 
Người giàu không ngừng học hỏi và phát triển. Người nghèo nghĩ rằng họ đã biết hết tất cả.