Đêm hội Halloween tại Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai
Lần đầu tiên tổ chức, nhưng không khí cũng rất rất vui - mang lại cho các bạn những giây phút thoài mái sau những giờ học tập căng thẳng. Cảm ơn các bạn học viên của lớp Anh Văn Giao Tiếp với Giáo Viên Nước Ngoài và các bạn học viên CLB tiếng anh rất nhiều..  :) Nhân vật nào thế này?