KHAI GIẢNG 3 NGOẠI NGỮ ĐANG HOT NHẤT HIỆN NAY
TIẾNG NHẬT: Khai giảng vào 19h30 ngày 23/3/2015
TIẾNG TRUNG: Khai giảng vào 18g ngày 24/3/2015
TIẾNG HÀN: Khai giảng vào 16h30 ngày 25/10/2014
Đặc biệt, Giảm 10% học phí cho các bạn đã học 1 khóa tại Sao Mai...