Trung Tâm Đào Tạo Sao Mai rất hân hạnh được tài trợ Khoa Ngữ Văn trường Đại Học Đà Lạt trong đêm "hội diễn văn nghệ chào mừng 40 năm ngày giải phóng miền nam và thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/1975)"