TRUNG TÂM ĐÀO TẠO SAO MAI CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN TỔNG HỢP
NGÀY KHAI GIẢNG : 02/05/2015 ( Dự Kiến )
.
MỤC TIÊU KHÓA HỌC:
Đào tạo bài bản cho học viên kỹ năng thực hành tốt các công việc của một kế toán tổng hợp. Kết thúc khóa học, học viên sẽ xử lý thành thạo các phần hành kế toán sau:
- Lập, kiểm tra hóa đơn và các chứng từ kế toán
- Phân loại chứng từ, kẹp chứng từ và ghi chép các sổ sách kế toán
- Lập các Báo cáo thuế theo quy định hiện hành (thuế GTGT, TNDN, TNCN)
- Lập Báo cáo tài chính, in sổ kế toán cũng như cách lưu và bảo quản tài liệu kế toán
- Xử lý được các vấn đề có liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
- Đánh giá được các rủi ro trong công tác kế toán và biết cách phòng ngừa rủi ro.
Đặc biệt trong quá trình học các bạn sẽ được thực hành tại các công ty lớn có uy tín. Và sau khi kết thúc khóa học Trung Tâm Sao Mai đảm bảo các bạn sẽ có công việc ổn định ở những công ty uy tín nhất hiện nay.