Khóa đào tạo Khởi Sự Doanh Nghiệp tại Lâm Đồng vào tháng 6 năm 2013 của Sao Mai

Khóa đào tạo Khởi Sự Doanh Nghiệp tại Lâm Đồng vào tháng 6 năm 2013 của Sao Mai

Chương trình Khởi sự Doanh Nghiệp là một phần trong chương trình đào tạo huấn luyện kinh doanh trong chuỗi dự án SIYB  (Start and Improve Your Business) của tổ chức Lao Động Quốc Tế (ILO).

Sau chương trình học, học viên có thể tự tin ra khởi sự một doanh nghiệp của riêng mình với những kiến thức kinh doanh nền tảng được đúc kết từ thực tế của những doanh nhân và các chuyên gia kinh tế hàng đầu của tổ chức Lao Động Thế Giới (ILO)

Bạn học được:
 • Giới thiệu tổng quan về chương trình khởi sự kinh doanh.
 • Bài kiểm tra đầu khóa.
 • Thiết kế Cuộc Đời
 • Tư duy làm chủ.
 • Tư duy làm giàu.
 • Nhận thức kinh doanh.
 • Thành lập doanh nghiệp, thủ tục pháp lý, sơ đồ tổ chức doanh nghiệp.
 • Khái niệm cơ bản về kinh doanh.
 • Tự hoàn thiện bản thân với tư cách làm chủ.
 • Hình thành ý tưởng kinh doanh.
 • Marketing.
 • Chiến lược chiến thuật cạnh tranh (M.Porter)
 • Định vị doanh nghiệp và định vị thương hiệu
 • Quản lý nhân sự trong doanh nghiệp (A.Maslow).
 • Tính chi phí.
 • Định giá và ước tính doanh số.
 • Ước tính vốn Khởi sự.
 • Lập kế hoạch doanh thu và chi phí.
 • Lập kế hoạch lưu chuyển tiền mặt.
 • Hoàn thành bảng kế hoạch kinh doanh.
 • Đánh giá bảng kế hoạch kinh doanh.
 • Làm bài kiểm tra cuối khóa.
 • Hỗ trợ suốt quá trình kinh doanh.