THÔNG BÁO LỊCH THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
Môn thi: Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Ngày thi:  18/09/2021

Giờ thi: 7h30

Nơi thi: Trường Quốc Việt  Đức Trọng

Lưu ý: khi đi thi nhớ mang theo cmnd hay cccd

Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

Các bạn có nhu cầu lấy chứng chỉ vui lòng đăng ký ngay ở bên dưới: