Chiêu sinh LỚP BÁN HÀNG ONLINE Khóa tháng 10
.


Học kèm cập CẦM TAY CHỈ VIỆC trực tiếp BẢO ĐẢM LÀM ĐƯỢC VIỆC
hiệu quả mới nhận tiền, nội dung:
Nội dung khóa học bán hàng Online từ A đến Z:
.
Buổi 1: Tổng quan về Marketing Online
Buổi 2: Nghiên cứu thị trường & khách hàng
Buổi 3: Seo Website – xây dựng bộ mặt uy tín trên nền tảng Internet
Buổi 4: Tổng quan về quảng cáo Google Ads
Buổi 5: Facebook Marketing
Buổi 6: Giới thiệu các kênh bán hàng khác trên Internet
Buổi 7: Chatbot và hệ thống CRM trong việc chăm sóc khách hàng
Buổi 8: Xây dựng kết nối hệ thống bán hàng Đa kênh trên Internet
Buổi 9: Quản trị trong Marketing, tổng hợp kiến thức
.
Đối tượng học: Những người muốn bán hàng và kiếm tiền online.
Thời gian học: Bắt đầu ngày 23/10/2022