Holistic English For Children

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG KHOÁ HỌC HOLISTIC ENGLISH FOR CHILDREN

Tiếng Anh thiếu nhi

Giảng viên đứng lớp: Huỳnh Trụ, Ngày khai giảng: 6/6/2023, 

Học online vào thứ 3 & thứ 5 hàng tuần vào lúc 19:00 – 20:30,

Giảng viên tận tuỵ, dạy hiểu từng chữ một, Thông thạo địa lý toàn cầu, nền tảng gốc rễ của mọi môn học, Thông thạo English- Society – Medicine – Politics – Religion – Mindset – Economics – Biology…

Tư duy phản biện đa phương diện. Đạt được khả năng thông dịch – Biên phiên dịch – Đàm phán – Thuyết trình. 

Dự kiến thời gian khoá học: 3 năm.

Số lượng: 15 học viên.

Huấn luyện các em trở thành công dân toàn cầu thực thụ.

Đăng ký kiểm tra đầu vào.

Tiếng Anh là sự kết hợp của đa lĩnh vực, mọi kiến thức đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau, mỗi chuyên môn khác nhau là từ ngữ khác nhau, làm cách nào các con có thể xâu chuỗi mọi kiến thức lại để hiểu về hệ thống trên thế giới này. Hãy để giảng viên Huỳnh Trụ dẫn dắt con cái chúng ta đến một tương lai tươi sáng. 

Học phí:  1 năm 12 tháng 24 triệu VND/ năm

- Đóng trọn gói 1 năm được ưu đãi 4 triệu còn 20 triệu VND

- Đóng 6 tháng được ưu đãi 2 triệu còn 11 triệu VND

- Đóng 3 tháng được ưu đãi 1 triệu còn 5,750 triệu VND


WHAT THEY ARE GOING TO LEARN.


CONTENTS:


-Philosophy of English


-History of English


-Common words, specific words, technical words, the loom of words


-Informal words, formal words, slang, dialects


-Idioms, proverbs, maxims, colloquial, colloquy


-Thinkers


-Continents, map, ancient map, contemporary map


-History, word building, pronunciation, accent


-Religions, books of religion, words of religion, and regions of

religion.


-A

Bird’s eye view of English grammar


-Truth, theory, view, hypothesis, thesis


-Islands, mountains, gulfs, peninsulas, canals, straits, trenches.


-Sports, games


-Colors, houses, buildings, roads, temples, churches, and constructions.


-NATO – SEATO – CENTO – ASIAN


-Countries, states, cities, villagE.


-Food, nutrition, diseases


-Medicine, school of medicine, body, anatomy


-Eon, Era, Stage, Period, taxonomic ranking.


-Organisms, Algae, earth formation, rocks,

petroleum


-War religion, oil war, petroleum companies, gulf war


-Suez Canal, Egypt, Sinai Peninsula, Mediterranean sea


-Vegetarian movement, medicine movement


-Thug, gang, crime, psychology

Tiếng Anh thiếu nhi